Κατ’ οίκον νοσηλεία λέγεται η παροχή νοσηλευτικών και ιατρικών υπηρεσιών στον τόπο διαμονής του ασθενούς, είτε αυτός είναι η κατοικία του, είτε ξενώνας, οίκος ευγηρίας, κλπ. Τα πλεονεκτήματα αυτού του συστήματος περίθαλψης, έχουν προ πολλού αναγνωρισθεί, καθώς οι ρίζες του χρονολογούνται στα βάθη της ιστορίας και ήδη το 1889 είχαν κάνει την εμφάνισ...
Η νοσηλεία στο σπίτι επικεντρώνεται σύμφωνα με το ολιστικό μοντέλο τόσο στο άτομο που ζητά φροντίδα όσο και στην οικογένεια ή το υποστηρικτικό του σύστημα. Αυτό το είδος νοσηλευτικής απαιτεί γνώση και ικανότητες στη νοσηλευτική εκτίμηση, στην επείγουσα φροντίδα, στη διατήρηση και  την προαγωγή της υγείας, στους τρόπους αποκατάστασης και στη και ...
Θεωρείται μια μορφή εναλλακτικής περίθαλψης. Τα πλεονεκτήματα της πολλά και το θεραπευτικό όφελος μεγάλο. Τα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και η δυνατότητα εφαρμογής πολύπλοκων τεχνικών στο σπίτι έδωσαν ώθηση στην κατ’ οίκον νοσηλεία σε ολόκληρο τον κόσμο. ...