Όνειρο όλων των ασθενών είναι η επιστροφή στο σπίτι. Το οικείο περιβάλλον, τα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα στο πλευρό τους, ο δικός τους χώρος, όλα συνηγορούν σε αυτό. «Η κατ’ οίκον νοσηλεία είναι μια επιλογή διακριτικής και άνετης νοσηλείας»

«Διευκολύνει την ανάρρωση σε οικείο περιβάλλον, μειώνει τις χρονοβόρες μετακινήσεις, εκπαιδεύει τους οικείους στη φροντίδα του ασθενούς, μειώνει τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση και την ενημέρωση του θεράποντος ιατρού και βελτιώνει την ψυχική διάθεση και την ποιότητα ζωής του ασθενούς». «Η δυνατότητα ασφαλούς νοσηλείας σε περιβάλλον φιλικότερο του νοσοκομείου είναι ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα», σημειώνει ο κ. Μ. Σταθάτος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας και κατ’ οίκον Νοσηλείας (ΕΛΛΕΚΟΝ), μιας επιστημονικής εταιρείας που προωθεί αυτή την ιδέα. «Παρατηρείται ακόμη ταχύτερη ψυχοκινητική ανάρρωση κυρίως ηλικιωμένων και χρονίως ασθενών, μειωμένη θνησιμότητα ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, μειωμένα ποσοστά κατάθλιψης και λιγότερες αρνητικές συνέπειες για την οικογένεια». Τα οφέλη είναι «αμφίδρομα». Έτσι, οι γιατροί και οι νοσηλευτές νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και άνεση στη δουλειά τους, ενώ αναπτύσσεται μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης των ασθενών και των συγγενών προς αυτούς.

Τα πλεονεκτήματα επιβεβαιώνονται και από τα στατιστικά στοιχεία. « Μελέτη σε 600 ασθενείς », «έδειξε ότι από εκείνους που λάμβαναν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας, μόνο το 12% χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Παρόμοια ευρήματα προκύπτουν και από πρόσφατη μελέτη σε περισσότερους από 9.000 ασθενείς, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αύξηση στην παροχή υπηρεσιών νοσηλείας κατ’ οίκον μειώνει την ανάγκη για εισαγωγή στο νοσοκομείο».

Από: Popular Medicine.

Της Τούσας Ζάππα