Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την περιποίηση πληγής ή τραύματος το οποίο είναι αποτέλεσμα χειρουργικών ή ορθοπεδικών περιστάσεων. Η περιποίηση πραγματοποιείται από έμπειρο επαγγελματία υγείας με προσοχή και συνέπεια. Η συχνότητα της περιποίησης εξαρτάται από την σοβαρότητα του τραύματος και καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό.
Κατά το πρώτο 24ωρο μετά το χειρουργείο το τραύμα πρέπει να παραμένει επικαλυμμένο με αποστειρωμένο υλικό (εκτός και αν παρουσιαστούν επιπλοκές οι οποίες επιβάλλουν την διερεύνηση του π.χ. αιμορραγία). Μόλις παρέλθει το πρώτο 24ωρο γίνεται η αφαίρεση του επιδεσμικού υλικού, πραγματοποιείται επισκόπηση του τραύματος, καθαρίζεται με αλκοολούχο ή ιωδιούχο σκεύασμα και ακολουθεί η τοποθέτηση αυτοκόλλητης γάζας. Όσο πιο καθαρό και υγρό διατηρείται ένα τραύμα τόσο γρηγορότερα επιτελείται η επούλωση του. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται επιθέματα ειδικά κατασκευασμένα να παρέχουν προστασία από εξωτερικούς παράγοντες και να διατηρούν τα απαραίτητα επίπεδα υγρασίας.
Η περιποίηση και αλλαγή από επαγγελματία υγείας θεωρείται απαραίτητη τα πρώτα 24ωρα μετά το χειρουργείο, καθώς το τραύμα βρίσκεται σε διαδικασία επούλωσης και ελλιπής περιποίηση μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές όπως:
• Οίδημα
• Αιμορραγία ή αιμάτωμα
• Εκροή οροαιματηρών υγρών
• Μείωση της λειτουργίας στην περιοχή του τραύματος
• Πόνο και ερυθρότητα
• Μόλυνση και πυρετό στον ασθενή
• Εστίες νέκρωσης στην περιοχή του τραύματος