Αίτηση συνεργασίας ιατρού

Εάν είστε ιατρός και επιθυμείτε συνεργασία μαζί μας παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και o εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει το συντομότερο μαζί σας
!function(a){a.fn.fontResize=function(b){var c=0,d=this,e=function(a,b){var c=parseInt(a.css("font-size"),10),d=parseInt(a.css("line-height"),10);a.css("font-size",c+b+"px"),a.css("line-height",d+b+"px")};b.increaseBtn.on("click",function(b){b.preventDefault(),3!==c&&(d.each(function(b,c){e(a(c),2)}),c++)}),b.decreaseBtn.on("click",function(b){b.preventDefault(),0!==c&&(d.each(function(b,c){e(a(c),-2)}),c--)})}}(jQuery),$(function(){$("body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,ul,ol,a,input").fontResize({increaseBtn:$("#incfont"),decreaseBtn:$("#decfont")})});